Gyermekekkel folyó pszichológusi munka 3. – Vas megye

A megyében több helyen, több intézményben érhető el ingyenes pszichológiai ellátás gyermekek (és szüleik) részére. Ha lelki probléma adódik, szülőként nehéz hirtelen megoldást, szakembert találni, hogy hova is lehet segítségért fordulni. A tájékozódás megkönnyítésére, a könnyebb eligazodás érdekében megpróbálom összeszedni a lehetőségeket.

Tudjon meg többet!

Az autogén tréning - egy kliens szempontjából

Élménybeszámoló az autogén tréningről Rita (28) tollából

Tudjon meg többet!

Gyermekekkel folyó pszichológusi munka 2. – Családterápia

Mint ahogy az előző részben szó volt róla a szülők különböző problémák (magatartásprobléma, beilleszkedési gond, pszichoszomatikus betegség, éjszakai vagy nappali bepisilés, székeléssel kapcsolatos probléma, evés-, alvászavar,…) miatt kereshetik fel a pszichológust.

Tudjon meg többet!

Gyermekekkel folyó pszichológusi munka 3. – Vas megye

Gyermekekkel folyó pszichológusi munka 3. – Vas megye

A megyében több helyen, több intézményben érhető el ingyenes pszichológiai ellátás gyermekek (és szüleik) részére. Ha lelki probléma adódik, szülőként nehéz hirtelen megoldást, szakembert találni, hogy hova is lehet segítségért fordulni. A tájékozódás megkönnyítésére, a könnyebb eligazodás érdekében megpróbálom összeszedni a lehetőségeket. 

Pszichológusok a gyermekellátás területén dolgozhatnak kórházban, szakszolgálatnál (régi nevelési tanácsadó), iskolában, óvodában, a gyermekvédelem intézményeiben, alapítványoknál, stb. Fontos kiemelni, hogy nemcsak az intézmény típusától, hanem az ott dolgozó pszichológusok végzettségétől is függ, hogy milyen nehézségek, problémák ellátását vállalják. Végzettségük alapján lehetnek pszichológusok, tanácsadó szakpszichológusok, pedagógiai szakpszichológusok (óvoda- és/vagy iskolapszichológusok), klinikai szakpszichológusok. Sajnos nincs egy könnyen, egyértelműen meghúzható határvonal, hogy mely pszichológus mely problémákkal foglalkozik, inkább azt lehet megmondani, hogy mi nem tartozik adott szakterülethez.

Egy iskolapszichológus például (elvileg) nem végezhet terápiát, mivel az iskola mint helyszín és közeg nem alkalmas erre (pl.: aggályok merülnek fel a titoktartással kapcsolatban, ugyanis az iskolapszichológus a tantestület tagja). Egy iskolapszichológus sokkal inkább a pedagógusok munkáját segíti, önismereti foglalkozásokat szervez, osztályfoglalkozásokat tart, prevenciós tevékenységet végez, osztályközösség-kovácsoló munkát (…) folytat. Ezzel szemben egy klinikai szakpszichológus a munkahelyétől függően jogosult depresszió, szorongás, magatartászavar, evészavar (…) kezelésére.

A megyében nagyon kevés iskolapszichológus dolgozik, konkrét információm nincs is arról, hogy mely iskolákban vagy óvodákban foglalkoztatnak pszichológust. A jogi háttér alapján minden iskolában és óvodában kötelező lenne pszichológust alkalmazni, 500 fő alatt egy félállásban, 500 fő felett teljes állásban. Ennek elsősorban anyagi korlátai, illetve szakemberhiányból adódó akadályai vannak (a megyében is).

Egy másik hely, intézmény a Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat, mely 2013 októbere óta működik a jelenlegi formájában. A megyében hét tagintézménye van: Celldömölk, Körmend, Kőszeg, Sárvár, Szentgotthárd, Szombathely, Vasvár. Minden tagintézményben dolgozik pszichológus. A szakszolgálatok mivel oktató-nevelő munkát segítő intézmények, ezért elsősorban a tanulással, tanulmányokkal kapcsolatos, iskolával összefüggő lelki problémák (teljesítményszorongás, figyelemzavar, magatartászavar…) megoldásában tudnak segíteni. Azonban mivel az egészségügyhöz kapcsolódó problémák ellátására még kevesebb szakember van, ezért például tipikusan egészségügyi nehézségekkel (bepisilés, bekakilás, szorongás, depresszió) kapcsolatban is fordulhatnak a szülők segítségért az intézményhez. Ezen kívül családi problémák (válás, haláleset) feldolgozásában is tudnak támogatást nyújtani az itt dolgozó szakemberek. Szakszolgálatokban az ide vonatkozó rendelet szerint tanácsadó szakpszichológusok, klinikai szakpszichológusok és pedagógiai szakpszichológusok alkalmazhatóak. A pszichológiai ellátás igénybevételére két illetékességi alap van: 1. a gyermeknek vagy adott tankerület területén kell laknia, vagy 2. az oktató-nevelő intézményének (iskola, óvoda) kell a tankerület területén lennie. Tehát ha egy gyermek Jánosházán él, de Szombathelyre jár szakközépiskolába, akkor választhatja a celldömölki vagy a szombathelyi tagintézményt is. Pszichológiai ellátást 3-18 éves gyerekek kaphatnak a nevelési tanácsadás szakfeladat keretében. Van egy másik szakfeladat, ahol szintén dolgoznak pszichológusok, ez a tankerületi szakértés. Ennek keretében elsősorban intelligencia- és képességvizsgálatokat végeznek a pszichológusok, hogy a gyógypedagógus kollégákkal együttműködve kiszűrjék, diagnosztizálják a tanulással kapcsolatos problémákat, nehézségeket (beszédértési- beszédészlelési probléma, diszlexia, diszkalkulia, diszgráfia, értelmi fogyatékosság, …).

A Markusovszky Kórházban a Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai Gondozó és Szakrendelés keretében szintén kaphatnak pszichológiai terápiát gyerekek, akik 0-18 évesek és a megyében laknak. Tudomásom szerint nagyon kevés szakember dolgozik az intézményben, így lehetőségeik korlátozottak. Itt elsősorban klinikai szakpszichológusokat foglalkoztatnak.

Az iskolapszichológiai ellátás, a szakszolgálati pszichológiai tanácsadás és a kórházban elérhető pszichológiai terápia, tanácsadás is ingyenes.

(A fenti pszichológusokra vonatkozó besoroláson, csoportosításon kívül van egy másik, amely a módszerspecifikus képzések alapján tesz különbséget. Ezen képzettségek különböző terápiák végzésére jogosítanak (relaxáció és szimbólumterápia, családterápia, pszichodráma, kognitív viselkedésterápia, hipnoterápia, …). )

 

Mittli Éva - pszichológus

(A kép forrása: http://www.jaras.info.hu/jarasok-terkepe/jarasok-vas-megyeben)